Хар-Ус нуур орчмын УТХГН-ын хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтаар ажиллаа. Хяналт шалгалтын явцад эзэн холбогдогчгүй 4 ширхэг загасны торыг илрүүлэн татаж 38 ширхэг загасыг нууранд нь буцаан тавьлаа.Мөн ажлын явцад Дөргөн сумын нутаг Агваш арал дээр байдаг Монгол бөхөнгийн газар нутгаар явж тэдгээрийн тоо толгой болон мялзан өвчнөөр өвчилсөн эсэхийг тантан судлав. Тандалт судалгаагаар дээрхи монгол бөхөн нь мялзан өвчний ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрсэнгүй.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now