Хяналт шалгалт

2017 оны 03 сарын 09

Хар-Ус нуурын БЦГ-ын хязгаарлалтын бүс нутаг Ховд голын баруун, зүүн цутгалын бэлчир, Шаазантын хоолой зэрэг томоохон цутгал голуудаар Монгол хадран /Thymallus brevirostris / загас өгсөж түрс шахах үеэр хууль бусаар тор тавьж загас барих зөрчил гардаг. Үүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2017.03.07-2017.04.20 хүртлэх хугацаанд эргүүл, хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор гэр пост гарган байгаль хамгаалагч нарыг сэлгэн ажиллуулж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now