Ховд аймгийн зарим сумдын нутаг дэвсгэрт иргэдийн хууль бусаар ан амьтан агнах барих, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг худалдах, худалдан авах, тээвэрлэх, хөдөө орог нутагт Тарваган тахал өвчин, шинэ сэргэж буй байгалийн голомтот өвчин тээвэрлэгдэн орохоос сэргийлэн 2017.08.15-2017.09.05-ны өдрийг дуустал хуваарь гарган эргүүл хяналтаар ажиллаж байна.  

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now