Цэвэрлэгээ хийв.

2017 оны 10 сарын 26

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 03/2070 албан бичгээр өгсөн үүрэг даалгавар, Ховд аймгийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/391 дүгээр захирамжаар батлагдсан " Цэвэрч Ховдчууд" аяны хүрээнд Хар-Ус нуур орчмын УТХГН-ын хамгаалалтын захиргаа, Ховд аймгийн Байгаль орчин,аялал жуулчлалын газар, Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар, Сум дундын ойн анги зэрэг байгууллагууд хамтран Модон овоо буюу Ховд аймгаас Улаанбаатар чиглэлийн авто замын дагуу 10 км орчим зайд хог цэвэрлэгээ хийж гарсан хаягдлыг Ховд аймгийн хогийн нэгдсэн цэгт буулгалаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now