"Ховд аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар", "Ховд аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар", "Хар-Ус нуур орчмын УТХГНХ захиргаа", "Мөнххайрхан уулын БЦГХ захиргаа" 2020 онд байгаль орчны чиглэлээр хамтарсан хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now