Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

"Ховд аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар", "Ховд аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар", "Хар-Ус нуур орчмын УТХГНХ захиргаа", "Мөнххайрхан уулын БЦГХ за...

"Мөнгөлөг шагшуурга-2018" Цас, мөсний баяр 2018.02.24-25 нд Хатан хар ус нууран дээр зохион байгуулагдав.

Цэвэрлэгээ хийв.

2017 оны 10 сарын 26

"Хоггүй Ховд" бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд идэвхитэй оролцов.

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, ЗООНОЗ өвчин судлалын төв, Хар-Ус нуур орчмын УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа, Жаргала...

хамгаалалтын захиргаадын дарга нарын 2017 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлангийн хурал улаанбаатар хотноо Цэнгэг усны нөөц, байгаль ха...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газрын ажлын хэсэг Хар-Ус нуур орчмын Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хам...

баруун бүсийн хамгаалалтын захиргаад

жил бүрийн 5 дугаар сарын 22-ний өдрийг Дэлхийн Биологийн олон янз байдлын олон улсын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг билээ.

Хар-Ус нуур орчмын Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа “Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр”-ийг угтан “НҮҮДЛИЙН ШУВУУДЫН ДИВААЖИН – II” ...

Монгол орны баруун бүсэд "ХӨГЖЛИЙГ БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨ БАГАТАЙ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ" төслийн судалгаагаар хамгаалалтад авах шаардлагатай, экологийн хувьд чухал ач холбо...

Хяналт шалгалт

2017 оны 03 сарын 09

байнгын гэр пост ажиллуулж байна.

Зэгсний түймэр

2017 оны 03 сарын 09

Зэгсний түймрийг унтраалаа.